Bardzo dobre wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 roku.

Bardzo dobre wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 roku

Bardzo dobre wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 roku. PLAY
 • Przychody operacyjne w pierwszym półroczu wzrosły o 1,6% r/r do 3,5 mld zł, dzięki wysokim przychodom z usług, pomimo niższych o 103 mln zł r/r przychodów ze sprzedaży towarów z powodu zamknięcia na prawie dwa miesiące blisko połowy punktów sprzedaży.
 • Skorygowana EBITDA w pierwszym półroczu wyniosła 1 237 mln zł (+1,4% r/r), dzięki poprawie marży na usługach, w dużej mierze skompensowanej niższą marżą na towarach, wyższymi kosztami ogólnymi i administracyjnymi oraz jednorazową rezerwą na nieściągalne należności, zaksięgowaną w I kw. 2020 r.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE1) osiągnęły w pierwszym półroczu 522 mln zł, (+48,9% r/r), przy mocnym wsparciu niższych gotówkowcyh nakładów inwestycyjnych i pozytywnej zmianie kapitału obrotowego
 • Stabilna baza raportowanych abonentów rok do roku na poziomie 15 mln pomimo utraty klientów usług przedpłaconych będących pracownikami transgranicznymi, spowodowanej wprowadzeniem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19
 • Średnie ARPU za pierwsze półrocze wzrosło do poziomu 34,3 zł (+4,1% r/r), natomiast ARPU kontraktowe – do poziomu 39,7 zł (+3,5%). Wskaźnik rezygnacji spadł do 0,70% z 0,73% w pierwszej połowie 2019 r.
 • Oczekiwania na cały rok 2020 odzwierciedlają wpływ COVID-19 na wyniki sprzedaży telefonów w pierwszym półroczu co przełoży się na prawdopodobnie niższy wzrost przychodów rok do roku, oczekiwana skorygowana EBITDA nadal w przedziale 2,5-2,6 mld zł, natomiast oczekiwania dotyczące gotówkowych nakładów inwestycyjnych, FCFE i dystrybucji do akcjonariuszy pozostaną niezmienione

Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci komórkowej, ogłasza 10 sierpnia wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 roku. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki bazie klientów, przychodom i rentowności, które wykazały wysoką odporność na skutki pandemii COVID-19.

Jean Marc Harion, Prezes P4, skomentował:

“Po okresie, w którym nasza uwaga skupiała się na zabezpieczeniu ciągłości działania i zapewnieniu wsparcia klientom w związku z pandemią COVID-19, w drugiej połowie drugiego kwartału stopniowo powróciliśmy do normalnego działania. 4 maja ponownie otworzyliśmy nasze punkty sprzedaży w centrach handlowych, a obecnie w naszej siedzibie pracuje blisko jedna trzecia pracowników.

Wraz z zawieszeniem, a następnie odwołaniem aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, która najprawdopodobniej nie zostanie wznowiona w tym roku, ponownie koncentrujemy nasze inwestycje na szybszej budowie stacji bazowych oraz na zwiększeniu przepustowości naszej sieci, w tym na zwiększeniu zasięgu technologii 5G z wykorzystaniem już posiadanych przez nas częstotliwości.

Ponadto, z powodzeniem uruchomiliśmy nowe plany mobilnego i domowego Internetu oferujące dostęp do 5G. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na proste rozwiązania komunikacyjne uruchomiliśmy pierwszą w Polsce własną usługę czatu RCS. Kontynuujemy również rozbudowę naszej oferty telewizyjnej o kanały informacyjne TVN dodane do naszych pakietów telewizyjnych, natomiast podpisanie umowy z Canal+ wkrótce wzbogaci ofertę PLAY NOW TV BOX o dostęp online do liniowych kanałów TV i bibliotek VOD Canal+.

Nasze wyniki za pierwszą połowę roku świadczą o odporności naszego modelu biznesowego na sytuację związaną z pandemią. Generowanie gotówki pozostaje na dobrym poziomie pomimo spowolnienia przychodów operacyjnych i skorygowanej EBITDA z powodu niższej sprzedaży telefonów podczas lockdownu. Oczekujemy teraz na powrót ekonomicznego zaufania konsumentów w drugiej połowie 2020 r. Ponieważ trudno będzie całkowicie skompensować sytuację z pierwszej połowy roku, przewidujemy niższy wzrost przychodów operacyjnych w całym roku 2020. Jednocześnie skorygowana EBITDA powinna nadal mieścić się w przedziale 2,5-2,6 mld zł. Bez zmian w naszych planach dotyczących gotówkowych nakładów inwestycyjnych, nasza perspektywa w zakresie generowania wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego i w zakresie polityki dywidendowej pozostaje niezmieniona.

Wreszcie:

 • Aktywnie kontynuujemy prace nad operacyjnym, technicznym i prawnym przygotowaniem wyodrębnienia naszych wież. Pod koniec czerwca przejęliśmy 100% udziałów w spółce fasadowej Polska Grupa Wieżowa S.A., wyłącznie w celu ewentualnego hostingu i obsługi infrastruktury pasywnej od Play.
 • 9-go sierpnia sfinalizowaliśmy przejęcie Virgin Mobile Poland i już rozpoczęliśmy integrację firmy w struktury Grupy Play. Naszą intencją jest rozwój tej marki i jej oferty w Polsce, a ja już teraz chciałbym powitać klientów i pracowników Virgin Mobile Poland w rodzinie Play.”

Najważniejsze dane operacyjne:

 • Potwierdzenie pozycji sieci Play jako wiodącego operatora mobilno-centrycznego w Polsce:
 • 15,0 mln raportowanych klientów i 12,45 mln aktywnych klientów (odpowiednio -0,1% i -0,5% r/r);
 • Na koniec czerwca 2020 r. udział klientów kontraktowych wzrósł do 66,5% (+0,2pp r/r), podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się w II kw. do poziomu 0,66%, osiągając w pierwszej połowie roku poziom 0,70%;
 • Średnie ARPU wzrosło w II kw. do poziomu 34,7 zł (+3,8% r/r) oraz do 34,3 zł (+4,1% r/r) w pierwszej połowie 2020 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 40%;
 • 59,2 tys. klientów usługi PLAY NOW TV BOX na koniec II kw. 2020 r., ponad trzykrotny wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy;
 • 5 tys. klientów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu pozyskanych od momentu wprowadzenia produktu na rynek pod koniec marca 2020 r.
 • Rozbudowa sieci zgodnie z założonym celem:
 • Na koniec czerwca działało 8 225 stacji bazowych (+11,4% r/r), w pierwszej połowie roku uruchomiono 357 nowych stacji bazowych (260 w II kw.);
 • Zasięg 4G LTE osiągnął 99,0% populacji kraju (+0,9pp r/r) natomiast na koniec czerwca 42% stacji bazowych zostało uaktualnionych do najnowszego standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 54,7% populacji kraju. 5G Legacy jest dostępne w 58 miastach obejmujących 12,9% populacji;
 • W ramach rozbudowy światłowodowej sieci dosyłowej podłączono do niej 145 nowych stacji bazowych w pierwszej połowie 2020 r.

Najważniejsze dane finansowe:

 • W II kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 755 mln zł (-0,2% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 1,9% i wzrostowi przychodów z połączeń międzyoperatorskich o 11,9%, które z nadwyżką skompensował spadek sprzedaży towarów o 14,4%. W rezultacie w pierwszych sześciu miesiącach roku przychody wyniosły 3 499 mln zł (+1,6% r/r).
 • Skorygowana EBITDA osiągnęła w II kw. 630 mln zł (-2,2% r/r) dzięki poprawie marży na usługach o 36 mln zł r/r, zneutralizowanej niższą o 24 mln zł r/r marżą na sprzedaży towarów oraz wyższymi o 26 mln zł r/r kosztami ogólnymi, administracyjnymi i pozostałymi. Po sześciu miesiącach 2020 r. skorygowana EBITDA wyniosła 1 237 mln zł (+1,4% r/r).
 • Zysk netto w II kw. spadł do 238 mln zł (-6,4% r/r) oraz do 445 mln zł w pierwszej połowie roku (-4,7% r/r), odzwierciedlając przede wszystkim wyższą amortyzację.
 • Gotówkowe nakłady inwestycyjne w II kw. wyniosły 145 mln zł (-26,3% r/r) oraz 302 mln zł w pierwszej połowie roku (-30,6% r/r), przy czym spadek rok do roku związany był z opóźnieniem, a następnie odwołaniem aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, co spowodowało przesunięcie inwestycji 5G w tym paśmie.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) wyniosły w II kw. 181 mln zł (+6,6% r/r), a w pierwszych sześciu miesiącach roku 522 mln zł (+48,9% r/r). W obu przypadkach wzrost odzwierciedla głównie niższe gotówkowe nakłady inwestycyjne i pozytywny wpływ zmian w kapitale obrotowym, częściowo skompensowany przez wyższe podatki.
 • Na koniec czerwca dług netto do skorygowanej EBITDA osiągnął 2,67x, wobec 2,72x na koniec 2019 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA. Kwartalny wzrost z 2,56x na koniec marca to przejściowy efekt poniesionych w II kw. wydatków na dywidendę w wys. 420 mln zł oraz wydatków na podatki w wysokości 183 mln zł.

Marcin Szul, Dyrektor Finansowy P4, skomentował:

“Nasze wyniki w pierwszym półroczu 2020 roku w połączeniu ze stopniową poprawą wyników sprzedaży po okresie lockdownu spowodowanym pandemią COVID-19 dają nam pewność, że Play zrealizuje kluczowe cele w postaci skorygowanej EBITDA i FCFE. Pomimo przejściowego zwiększenia dźwigni finansowej w II kw., związanego wyłącznie z wydatkami na rzecz wypłaty dywidendy i z rozliczeniem podatku za 2019 rok, w drugim półroczu tego roku spodziewamy się dalszego spadku wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA. Nasza sytuacja finansowa pozostaje silna i oczekujemy dalszego przyspieszenia naszych działań w miarę ponownego otwierania się rynków po lockdownie.”

Oczekiwania na 2020 r. w perspektywie skutków COVID-19:

 Oczekiwania na rok 2020Wyniki 1HStatus
Przychody+2-3% r/r+1,6%Wzrost poniżej oryinalnych oczekiwań ze względu na niższą sprzedaż telefonów
Skorygowana EBITDA2,5-2,6 mld zł1,2 mld złPotwierdzone
Nakłady gotówkowe850-900 mln zł (~12% przychodów)302 mln zł (~10% przychodów)Potwierdzone
FCFE> 800 mln zł522 mln złPotwierdzone
Dystrybucja do akcjonariuszy40-50% FCFE45% FCFE z 2019
wypłacone w II kw.
Potwierdzone

Podsumowanie finansowe i operacyjne (w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej):

 Trzy miesiące zakończone
30 czerwca
ZmianaSześć miesięcy zakończonych
30 czerwca
Zmiana
2019202020192020
Przychody operacyjne1 7591 755(0,2%)3 4453 4991,6%
Zysk EBITDA640623(2,7%)1 2141 2271,1%
Skorygowana EBITDA644630(2,2%)1 2211 2371,4%
Zysk netto254238(6,4%)467445(4,7%)
Gotówkowe nakłady inwestycyjne(197)(145)(26,3%)(435)(302)(30,6%)
FCFE1701816,6%35052248,9%
 
Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.)15 00614 984(0,1%)15 00614 984(0,1%)
Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.)9 9429 9570,2%9 9429 9570,2%
Aktywni klienci ogółem (w tys.)12 51012 446(0,5%)12 51012 446(0,5%)
Aktywni klienci kontraktowi (w tys.)8 8958 9951,1%8 8958 9951,1%
Wzrost liczby kontraktów netto (w tys.)24(15)(162,3%)76(34)(145,0%)
Odpływ kontraktów (%)0,71%0,66%(0,05) pp0,73%0,70%(0,03) pp
ARPU kontraktowe (PLN)38,840,13,6%38,439,73,5%
Wykorzystanie danych na klienta kontraktowego (MB)7 86110 56234,4%7 69310 43535,6%
      
Stacje bazowe wybudowane w okresie (netto)2582600,8%379357(5,8%)

Źródło tekstu: PLAY

%d bloggers like this: