Dobre wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za III kwartał 2020 roku

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za III kwartał 2020 roku

Dobre wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za III kwartał 2020 roku Cyfrowy Polsat

Budowa ogólnopolskiej sieci 5G, więcej klientów programu smartDOM i świadczonych usług kontraktowych, kolejne akwizycje.

Grupa Cyfrowy Polsat, mimo trwającego stanu epidemii, zakończyła III kwartał 2020 roku z wynikami przekraczającymi oczekiwania analityków rynku.

Wśród najważniejszych wydarzeń minionego okresu znalazły się m.in.: budowa ogólnopolskiej sieci najnowszej technologii 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD z planem objęcia zasięgiem 11 mln mieszkańców Polski, rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących potencjalnej sprzedaży mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy, przejęcie 100% udziałów w spółce nadającej kanały Fokus TV i Nowa TV oraz szybka integracja Interia.pl w ramach struktur Grupy Polsat.

Przychody Grupy przekroczyły 3 mld zł, skorygowana EBITDA wyniosła 1,1 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 345 mln zł. Grupa rozpoczęła również wypłatę rekordowo wysokiej dywidendy w łącznej kwocie 640 mln zł.

Jednocześnie Zygmunt Solorz i Grupa angażowali się w pomoc w walce z epidemią, m.in. przekazując blisko 50 mln złotych na wsparcie społeczeństwa, służby zdrowia, klientów, widzów i pracowników.

– Jesteśmy polską firmą i niezwykle istotne było dla nas, aby w trudnym czasie pandemii zaangażować się w pomoc służbie zdrowia i społeczeństwu. Wspólnie z naszym głównym akcjonariuszem Zygmuntem Solorzem przeznaczyliśmy na ten cel już łącznie kilkadziesiąt milionów złotych – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

– Charakter i różnorodność naszej działalności sprawiły, że nas biznes okazał się odporny na sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Jednocześnie trzeci kwartał pozwolił nam odbudować wyniki segmentu mediowego, który najdotkliwiej odczuł skutki wiosennego lockdownu mówi Mirosław Błaszczyk.Mając stabilną sytuację finansową, z myślą o dalszym rozwoju Grupy, prowadziliśmy duże projekty inwestycyjne. Kupiliśmy Grupę Interia, kanały Fokus TV i Nowa TV rozszerzyły portfolio Telewizji Polsat, uruchomiliśmy sprzedaż fotowoltaiki pod marką ESOLEO, a dzięki intensywnej rozbudowie naszej sieci 5G w jej zasięgu już w przyszłym roku znajdzie się ponad 11 milionów mieszkańców Polski.

Operator Plus podjął decyzję o rozbudowie najszybszej dostępnej sieci 5G na całą Polskę. W maju 2020 roku w 7 miastach na 100 nadajnikach ruszyła pierwsza w Polsce sieć 5G Plusa na częstotliwości 2600 MHz TDD. Pozwala osiągać szybkość Internetu aż do 600 Mb/s. Kilkumiesięczne obserwacje doświadczeń użytkowników sieci i najlepsze wyniki uzyskiwane w testach szybkości sieci 5G w porównaniu do innych operatorów zaowocowały decyzją o poszerzeniu zasięgu sieci. Do listy 7 obecnych miast z 5G dołączy kolejnych ponad 150 miejscowości, dzięki czemu łącznie z najszybszego 5G w Polsce będzie mogło korzystać ponad 11 mln osób w całej Polsce.

Po przejęciu Grupy Interia.pl nastąpiła szybka integracja portalu w ramach struktur Grupy Polsat. Ta strategiczna inwestycja ma się przyczynić do zajęcia przez Grupę Polsat istotnej pozycji w Internecie – wzmocnić jej pozycję na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online, stanowić dodatkowy kanał dystrybucji oraz monetyzacji treści produkowanych przez Grupę oraz doskonały kanał komunikacji z obecnymi i przyszłymi klientami. Od 1 października pełna obsługa reklamowa Grupy Interia.pl jest realizowana przez Polsat Media, a biuro reklamy portalu zostało wcielone do Polsat Media. Przeprowadzony został również proces integracji programowej serwisów informacyjnych Polsatu i Interii oraz rozpoczęty proces integracji segmentów sportowego i rozrywkowego.

Grupa Polsat rozpoczęła także działalność na rynku fotowoltaiki. W lipcu wprowadziła do oferty instalacje fotowoltaiczne pod nową marką ESOLEO. Oferta ESOLEO to szereg korzyści: mniejsze rachunki za prąd, sprzęt od renomowanych producentów, kompleksowe zajęcie się formalnościami, przygotowanie projektu, pomoc w uzyskaniu kredytu przy zerowym wkładzie własnym, szybki montaż oraz możliwość skorzystania z dotacji. Z ofertą ESOLEO można zapoznać się na terenie całej Polski w ponad 1000 punktach sprzedaży i obsługi klienta Plusa i Cyfrowego Polsatu, a także na stronie internetowej www.esoleo.pl i specjalnej infolinii 222 136 222.

Grupa Polsat od początku trwania epidemii podjęła szereg inicjatyw prospołecznych oraz wprowadziła wiele udogodnień dla klientów, aktywnie włączając się w walkę z koronawirusem. Angażowała się w działania na wielu polach, wspierając służbę zdrowia, edukację, dzieci wykluczone cyfrowo, seniorów, a także zapewniała rozwiązania milionom swoich klientów i tysiącom pracowników. Zygmunt Solorz i Grupa Polsat przeznaczyli łącznie około 50 milionów złotych na ten cel, a wśród przeprowadzonych wspólnie z Fundacją Polsat działań znalazły się m.in.: zakup 200 tysięcy testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną za kwotę ponad 16 milionów złotych, przekazanie 20 nowoczesnych respiratorów o wartości niemal 3 mln złotych dla szpitali zakaźnych, zakup środków ochrony, specjalny blok reklamowy w Polsacie, a także 2200 tabletów dla dzieci wykluczonych cyfrowo.

Ponad 15 mln usług kontraktowych i więcej klientów programu smartDOM

– W trzecim kwartale zrealizowaliśmy strategiczną inwestycję w Grupę Interia oraz przejęliśmy kontrolę nad kanałami Fokus TV i Nowa TV, ponadto z sukcesem realizowaliśmy naszą strategię multiplay. Liczba klientów naszego flagowego programu smartDOM wzrosła o 100 tys. Był to kolejny kwartał silnego wzrostu liczby świadczonych usług kontraktowych – o blisko 600 tys. rok do roku, dzięki czemu ich łączna liczba przekroczyła 15 milionów. Po raz kolejny obniżyliśmy również wskaźnik odejść klientów – do poziomu 6,1%, co świadczy o wysokim zadowoleniu klientów z jakości naszych usług – komentuje Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Najważniejsze dane operacyjne za III kwartał 2020 r.:

 • Liczba klientów usług multiplay, świadczonych m.in. w ramach flagowego programu smartDOM, wzrosła o 100 tys. (5%) r/r do 2,048 mln, co stanowi 37% bazy klientów kontraktowych.
 • Do 6,28 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
 • Wskaźnik churn został obniżony do bardzo niskiego poziomu wynoszącego 6,1% w skali roku.
 • Dynamiczny przyrost liczby usług kontraktowych – o 581 tys. r/r do blisko 15,2 mln, a stanowią one 85% wszystkich świadczonych usług.
 • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,4% r/r, a każdy z klientów posiadał średnio 2,72 usługi z portfolio Grupy.
 • Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 2,5% r/r i wyniósł 86,9 zł.
 • Baza prepaid na poziomie 2,7 mln z rosnącym ARPU w wysokości 21,5 zł.
 • Łącznie Grupa Polsat świadczy ponad 17,8 mln usług płatnej telewizji, Internetu i telefonicznych, a ich liczba wzrosła w ciągu roku o ok. 600 tys.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat niezmiennie pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając w III kwartale wynik 24,6%.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu w III kwartale wyniosły 252 mlnzł, w efekcie czego udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł r/r do poziomu 29,0%.
 • Dzięki przejęciu Grupy Interia Grupa Polsat stała się czołowym graczem na rynku Internetu w Polsce. Strony internetowe Grupy Polsat-Interia odwiedza aktualnie 18,5 mln użytkowników, a średniomiesięczna liczba odsłon stron wyniosła blisko 1,5 miliarda. Portal Interia.pl utrzymuje stabilną pozycję wśród polskich serwisów horyzontalnych, docierając do 68% polskich internautów.

– Po trudnym drugim kwartale zgodnie z naszymi przewidywaniami w trzecim kwartale nastąpiło wyraźne odbicie rynku reklamy TV. Jesienią powróciły na antenę wszystkie nasze flagowe programy, a koszty ramówki były dostosowane do kondycji rynku reklamowego. Nasz kanał główny był liderem oglądalności w grupie komercyjnej, a wyniki całej Grupy sięgnęły górnej granicy naszych założeń strategicznych i wyniosły blisko 25%. Zanotowaliśmy pozytywną dynamikę przychodów reklamowych w przeciwieństwie do całego rynku, który był na małym minusie – podsumowuje Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

– Wraz z nabyciem Grupy Interia zajęliśmy wiodącą pozycję na rynku wydawców internetowych. Liczba odsłon wszystkich serwisów Grupy Polsat-Interia wzrosła w skali roku dziesięciokrotnie do 1,5 mld. Z kolei prawie dwukrotny wzrost liczby realnych użytkowników do poziomu 18,5 mln pozwolił nam zająć miejsce w pierwszej trójce wydawców online. Na uwagę i podziękowania dla naszych zespołów zasługuje niezwykle sprawny proces integracji Interii w strukturach Grupy Polsat. Jestem przekonany, że współpraca z Interią będzie nadal układała się tak efektywnie, jak dotychczas – dodaje Stanisław Janowski.

Wyniki finansowe Grupy Polsat lepsze od oczekiwań rynku

Przychody Grupy Polsat wzrosły w III kwartale br. do ponad 3 mld zł, skorygowana EBITDA wyniosła blisko 1,1 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 345 mln zł. W październiku Grupa rozpoczęła wypłatę rekordowo wysokiej dywidendy w łącznej kwocie 640 mln zł.

Mimo trwającej epidemii, pod względem wyników finansowych był to dla nas bardzo dobry kwartał, a nasze rezultaty wyraźnie przekroczyły oczekiwania analityków rynkowych. Na wyniki segmentu usług B2C i B2B pozytywny wpływ miały m.in. stabilizacja przychodów detalicznych i dobra sprzedaż sprzętu. Do wzrostu przychodów segmentu mediowego przyczyniło się wyraźne odbicie rynku reklamy TV oraz konsolidacja wyników Interii. Bardzo silne wyniki finansowe tego segmentu w całości skompensowały ubytek wyniku EBITDA odnotowany wiosną. Mniejsza liczba bieżących wydarzeń sportowych w stosunku do jesieni 2019 r. oraz rozważne podejście do inwestycji w jesienną ramówkę miały odzwierciedlenie w 40% wzroście wyniku EBITDA – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

– Cieszę się, że nasza strategia działa, a Grupa odnosi sukcesy, przez co możemy wynagradzać naszych akcjonariuszy, a jednocześnie dbać o dalszy rozwój, czego wyrazem jest wejście w segment online oraz bardzo ambitne plany w zakresie budowy ogólnopolskiej sieci 5G – podsumowuje Mirosław Błaszczyk.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLNIII kwartał 2020III kwartał 2019zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży3 0042 892+3,8%
EBITDA skorygowana1 0821 021+6,0%
Marża EBITDA skorygowana36,0%35,3%+0,7 p.p.

Wyniki finansowe segmentu usług B2C i B2B

mln PLNIII kwartał 2020zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży2 59075+3%
EBITDA skorygowana94721+2%
Marża EBITDA skorygowana36,6%-0,2 p.p.

Wyniki finansowe segmentu mediowego: telewizja i online

mln PLNIII kwartał 2020zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży48241+9%
EBITDA skorygowana13540+42%
Marża EBITDA skorygowana28,0%+6,5 p.p.

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat

%d bloggers like this: