Wyniki finansowe Grupy Polsat za 2019 rok – 2 miliony klientów oferty multiplay, nowe usługi oraz budowa sieci 5G

Cyfrowy Polsat

2019 rok był dla Grupy Polsat kolejnym okresem bardzo dobrych wyników operacyjnych i finansowych. Wśród najważniejszych wydarzeń znalazły się: wdrożenie koncepcji oferty łączonej „TV/Internet/Telefon. Dla każdego. Wszędzie”, rozszerzenie oferty sportowej premium, podpisanie umowy JV z Discovery oraz TVN z intencją stworzenia wspólnej platformy OTT agregującej polskojęzyczny kontent, strategiczny alians z Asseco Poland oraz rozpoczęcie budowy pierwszej komercyjnej sieci 5G. Już 2 mln klientów Grupy korzysta z usług łączonych, a lojalność abonentów rośnie – po raz kolejny wskaźnik odejść klientów był na rekordowo niskim poziomie 6,4%. Był to także bardzo dobry rok pod względem wyników finansowych – przychody Grupy wyniosły blisko 11,7 mld zł, EBITDA – 4,2 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 1,1 mld zł.

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał i cały 2019 r.

 • W styczniu 2020 pozyskaliśmy 2-milionowego klienta oferty multiplay:
 • Konsekwentna realizacja strategii skutkuje stabilnym wzrostem liczby klientów – o 197 tys. (11%) r/r do 1,99 mln, co stanowi 35% bazy klientów kontraktowych,
 • Liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do 6,05 mln,
 • Kolejny kwartał rekordowo niskiego poziomu wskaźnika odejść klientów (churn) – spadek o 1,2 p.p. r/r, do poziomu zaledwie 6,4% w skali roku.
 • Silny przyrost liczby usług kontraktowych – o 469 tys. (3%) r/r do 14,73 mln:
 • Wzrost liczby usług telefonii komórkowej – aż o 549 tys. (7,5%) r/r do 7,9 mln efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym 2018 r., wspartych dobrą sprzedażą w segmencie B2B (m2m),
 • Łączna liczba świadczonych w modelu kontraktowym usług płatnej telewizji była na wysokim poziomie 5 mln,
 • Stabilna baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln. W 2019 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu przetransferowali ok. 1,1 EB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 82% mieszkańców kraju.
 • Stabilna baza ponad 5,6 mln klientów kontraktowych:
 • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta – o 4,5% r/r,
 • Każdy klient posiadał średnio 2,61 usługi z portfolio Grupy,
 • Wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) o 1,9%, do 85,6 zł.
 • Stabilna baza usług prepaid rzędu 2,7 mln, z wysokim ARPU na poziomie 20,3 zł.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat uplasowały się w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,2% (10,4% kanału głównego oraz 13,8% kanałów tematycznych) w IV kwartale i 24,3% (11,0% kanału głównego i 13,3% kanałów tematycznych) w całym 2019 r.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w IV kwartale o 2,4% r/r do 379 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do 28,6%, a w całym 2019 r. odnotowały wzrost o 1,9% r/r do 1,22 mld zł, zapewniając udział w rynku reklamy na poziomie 28,0%.

Grupa Polsat w 2019 roku zrealizowała wszystkie zaplanowane działania, dzięki którym umocniła swoją pozycję na rynkach płatnej telewizji, telekomunikacyjnym oraz nadawania i produkcji telewizyjnej.

– Odnieśliśmy duży sukces na rynku multiplay. Po blisko sześciu latach od uruchomienia, program smartDOM jest największym w Polsce programem oferującym usługi łączone dla domu i rodziny. Korzysta z niego już ponad 2 miliony klientów, a łączna liczba posiadanych przez nich usług przekracza 6 milionów. Łącznie świadczymy ponad 14,7 mln usług kontraktowych, a wskaźnik rezygnacji klientów ponownie się obniżył i osiągnął rekordowo niski poziom 6,4% w skali roku, co jednoznacznie świadczy o tym, że nasi klienci są najbardziej lojalni – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Co szczególnie cieszy, Plus był liderem przenoszenia numerów, dzięki czemu jest najczęściej wybieranym operatorem w Polsce.

Grupa pomyślnie zakończyła fazę testów nowej technologii 5G i rozpoczęła budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. Została również nawiązana współpraca strategiczna z Asseco, która wzmocni Grupę w obszarze IT, kluczowym do świadczenia usług nowoczesnych, najwyższej jakości i korzystających z najnowszych rozwiązań technicznych.

– W 2019 roku w myśl naszej idei strategicznej „Telewizja/Internet/Telefon. Dla każdego. Wszędzie” konsekwentnie pracowaliśmy nad rozwojem naszych usług tak, by były dostępne dla wszystkich polskich rodzin, w wygodny sposób i w różnych technologiach. Wprowadziliśmy dwie nowe usługi telewizyjne dostępne za pośrednictwem Internetu – telewizję kablową w technologii IPTV i telewizję internetową z dekoderem OTT. Z kolei dzięki dostępowi do infrastruktury Netii rozpoczęliśmy sprzedaż Internetu stacjonarnego – także w technologii światłowodowej o prędkości do 1 Gb/s – który dociera do 2,7 mln domów w całej Polsce – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Grupa cały czas wzmacnia swoją ofertę sportową premium – wprowadziła kanały sportowe Canal+ Sport 3 i 4 z rozgrywkami PKO BP Ekstraklasy, które doskonale uzupełniają kanały Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów i Ligą Europy UEFA, a także stacje Eleven Sports z największymi ligami europejskimi. Grupa wspiera też produkcje kinowe, które odniosły duży sukces komercyjny – „Jak poślubić milionera”, „(Nie)znajomi”, „Psy 3. W imię zasad” i „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”. Dwa ostatnie tytuły w ciągu kilku pierwszych tygodni przyciągnęły do kin ponad milion widzów.

Dane operacyjne segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

IV kwartał
2019 2018 Zmiana %
Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)
17 386 252 16 906 133 2,8%
USŁUGI KONTRAKTOWE      
Łączna liczba RGU (na koniec okresu), w tym: 14 728 758 14 259 264 3,3%
Płatna telewizja, w tym: 5 038 448 5 098 917 -1,2%
Multiroom 1 192 984 1 160 353 2,8%
Telefonia komórkowa 7 894 581 7 345 213 7,5%
Internet 1 795 729 1 815 134 -1,1%
Liczba klientów kontraktowych, w tym: 5 637 734 5 706 147 -1,2%
klienci ofert multiplay 1 993 287 1 795 984 11,0 %
ARPU na klienta [PLN] 85,6 84,0 1,9%
Churn na klienta 6,4% 7,6% -1,2 p.p.
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta 2,61 2,50 4,5%
USŁUGI PRZEDPŁACONE      
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 2 657 494 2 646 869 0,4%
Płatna telewizja 161 208 95 685 68,5%
Telefonia komórkowa 2 415 819 2 423 774 -0,3%
Internet 80 467 127 410 -36,8%
ARPU na RGU prepaid [PLN] 20,3 20,3 0,0%

– To kolejny bardzo dobry rok dla Telewizji Polsat. Byliśmy w czołówce oglądalności w grupie komercyjnej zarówno jako cała Grupa, jak i kanał główny Polsat, osiągając łączne wyniki oglądalności zgodne z naszą długoterminową strategią, na poziomie 24,3%. Na tle stabilnego rynku przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Polsat wzrosły o 1,9%, osiągając 1,22 mld zł – mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu, Telewizja Polsat Sp. z o.o. – Na tak dobre wyniki miała wpływ bardzo udana kompozycja propozycji programowych – silne ramówki sezonowe składające się zarówno ze sprawdzonych formatów i seriali, jak i nowości, jak również mocna oferta filmów, transmisje sportowe z wielu wydarzeń, rzetelne informacje i szeroka oferta programów publicystycznych.

Dane operacyjne segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

  IV kwartał IV kwartał   IV kwartał  12 miesięcy
  2019 2018 Zmiana p.p./% 2019 2018 Zmiana p.p./%
Udział w oglądalności1,
w tym:
24,18% 24,17% 0,01 p.p. 24,29% 24,30% -0,01 p.p.
POLSAT (kanał główny) 10,43% 11,07% -0,64 p.p. 10,99% 11,37% -0,38 p.p.
Kanały tematyczne 13,76% 13,10% 0,66 p.p. 13,30% 12,94% 0,36 p.p.
Przychody z reklamy
i sponsoringu2
(mln PLN)
379 370 2,4% 1 224 1 201 1,9%
Udział w rynku reklamy3 28,6% 27,9% 0,7 p.p. 28,0% 27,3% 0,7 p.p.
             
Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4 (mln PLN) 1 324 1 328 -0,3% 4 371 4 398 -0,6%

Najważniejsze dane finansowe za IV kwartał i cały 2019 r.

 • Silne wyniki finansowe Grupy w 2019 r. (z włączeniem MSSF 16):
 • przychody: 11,7 mld zł,
 • EBITDA: 4,2 mld zł,
 • marża EBITDA: 36%,
 • zysk netto: 1,1 mld zł,
 • wolne przepływy pieniężne: 1,3 mld zł w okresie 12-miesięcznym,
 • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,90x (z wyłączeniem MSSF 16).
 • Rosnące wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym w 2019 r.:

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym

z wyłączeniem MSSF 16 z wyłączeniem MSSF 16 z wyłączeniem MSSF 16 z wyłączeniem MSSF 16
mln PLNIV kwartał 2019 zmiana r/r 2019 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 2 543 2% 9 896 7%
EBITDA 748 -3% 3 142 0%
Marża EBITDA 29,4% -1,3 p.p. 31,7% -2,4 p.p.
 • Rekordowe wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w 2019 r.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

z wyłączeniem MSSF 16 z wyłączeniem MSSF 16 z wyłączeniem MSSF 16 z wyłączeniem MSSF 16
mln PLN IV kwartał 2019 zmiana r/r 2019 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 582 4% 1 998 18%
EBITDA 191 11% 580 5%
Marża EBITDA 32,7% 1,8 p.p. 29,0% -3,6 p.p.

– Także wyniki finansowe zapewniają nam wiele powodów do zadowolenia. Przychody Grupy wyniosły blisko 11,7 mld zł, EBITDA – 4,2 mld zł, a zysk netto wzrósł do 1,1 mld zł. Na przewidywanym poziomie 1,3 mld zł są wolne przepływy pieniężne. W zakładanym tempie realizujemy zapowiedziane ponad 2 lata temu synergie wynikające ze współpracy z Netią. Rosnące przychody oraz zdrowa kondycja i struktura finansowa naszej Grupy pozwalają nam łączyć trzy istotne dla nas filary – sprawne oddłużanie Grupy z niezbędnymi inwestycjami i wypłatą dywidendy. W zeszłym roku przyjęliśmy nową, atrakcyjną, przewidywalną politykę dywidendową – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., – Dodatkowo zrefinansowaliśmy posiadane obligacje serii A emisją na bardzo dobrych warunkach obligacji serii B, a z myślą o dalszym rozwoju Grupy pozyskaliśmy na bardzo atrakcyjnych warunkach dodatkowe finansowanie – podsumowuje.

– Ponieważ czujemy się odpowiedzialni za nasz wpływ na najbliższe otoczenie, chcemy tworzyć nie tylko produkty i usługi wysokiej jakości, ale także wyjątkową wartość dla społeczeństwa. Właśnie dlatego konsekwentnie realizujemy naszą misję społeczną w temacie bezpieczeństwa, pomocy dzieciom oraz promocji sportu. Z kolei przejawem naszego zaangażowania w ochronę środowiska jest powołanie przez założyciela i głównego akcjonariusza naszej Grupy Stowarzyszenia Program Czysta Polska, którego celem jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie Polakom życia w zdrowym i czystym środowisku – dodaje Mirosław Błaszczyk.

W lutym 2020 roku Cyfrowy Polsat, jako pierwsza firma w Polsce spoza sektora finansowego, wyemitował zielone obligacje korporacyjne w złotówkach, z których środki w wysokości 1 miliarda złotych zostaną w całości przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych, dotyczących m.in. poprawy efektywności energetycznej Grupy czy zmniejszenia śladu węglowego związanego z produkowanymi przez Grupę Polsat urządzeniami elektronicznymi.

Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu podsumowuje: – W 2020 roku planujemy kontynuować rozpoczęte działania – rozwój programu smartDOM w oparciu o ideę „Dla każdego. Wszędzie”, współpracę z Netią, budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G w oparciu o posiadane częstotliwości oraz tworzenie kompleksowych i strategicznych rozwiązań IT wspólnie z Asseco. Dołożymy także wszelkich starań, aby utrzymać wysoki poziom marż i wysoki poziom generowanej gotówki, co umożliwi nam wypłatę atrakcyjnej dywidendy dla naszych akcjonariuszy.

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat

%d bloggers like this: